Кратък фирмен профил

СЛС Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175341828
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2023 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
23.05.2024: СЛС Имоти АДСИЦ (SLSP) СЛС Имоти АДСИЦ свиква редовно ОСА на...
19.04.2024: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
29.03.2024: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) СЛС Имоти АДСИЦ-София публикува...
31.10.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) СЛС Имоти АДСИЦ-София представи...
01.08.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) СЛС Имоти АДСИЦ-София представи...
05.07.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) На проведено на 29.06.2023 г. ОСА...
04.07.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) На проведено на 29.06.2023 г....
31.05.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP)...
29.05.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
03.05.2023: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP) СЛС Имоти АДСИЦ-София представи...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 197 пъти
[2024: 277, ... ]