Кратък фирмен профил

Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1324
бул. Царица Йоана 70, вх.А, офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175370648
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.09.2013 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
10.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
10.10.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.03.2016: Във връзка с установени промени обявени в Търговския регистър...
04.09.2015: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.08.2015: Комисията по финансов надзор (КФН) открива процедура по отнемане...
28.04.2015: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по...
04.03.2015: Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София (1BG) Булгари резерв...
12.11.2014: Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София (1BG) Булгари резерв...
07.10.2014: Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София (1BG) Булгари резерв...
07.10.2014: Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София (1BG) Булгари резерв...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 525 пъти
[2016: 183, 2015: 85, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 324, 2011: 215, ... ]