Кратък фирмен профил

Гриин Енд Феър АД - София


Контакти

София, 1111
ж.к. Христо Смирненски, бл. 69, вх. Г, ет. 2, ап. 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200020624
Капитал (лв.): 62 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Одит и консултантски услуги, в сферата на екологията, всякаква търговска дейност, незабранена от закона.
 

27.04.2009: Гриин Енд Феър АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
23.01.2009: Гриин Енд Феър АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 996 пъти
[2016: 363, 2015: 64, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 217, 2011: 115, ... ]