Кратък фирмен профил

Експат Бета АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200059488
Капитал (лв.): 5 143 190
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
28.06.2017: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено редовно ОСА от...
18.05.2017: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ-София АД са постъпили...
14.12.2016: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено ОСА от 08.12.2016...
28.10.2016: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ-София АД са постъпили...
05.08.2016: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено ОСА от 04.08.2016...
25.07.2016: Експат Бета АДСИЦ отчита загуба от 121 хил. лв. през пoлугодието...
18.07.2016: Евроинс Румъния е продал дела си в Експат Бета АДСИЦ Евроинс...
04.07.2016: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ-София АД са постъпили...
07.03.2016: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
24.02.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 079 пъти
[2016: 309, 2015: 187, 2014: 155, 2013: 311, 2012: 642, 2011: 226, ... ]