Кратък фирмен профил

Капман грийн енерджи фонд АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 8, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175433155
Капитал (лв.): 13 335 870
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва, извършване на всяка друга дейност, за която няма забрана, установена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
04.07.2018: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) На проведено ОСА от...
18.06.2018: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
29.05.2018: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
25.05.2017: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) На проведено ОСА от...
24.04.2017: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
21.04.2017: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
09.09.2016: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД е...
09.09.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
17.08.2016: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) На 15.08.2016 г....
22.07.2016: Поради техническа грешка в данните за най-добра оферта за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 124 пъти
[2016: 421, 2015: 185, 2014: 99, 2013: 199, 2012: 400, 2011: 295, ... ]