Кратък фирмен профил

Кимпекс енерджи АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Стоян Заимов 11, гараж 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175279255
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 17.08.2018 
Предмет на дейност: Покупка и продажба на електрическа енергия, снабдяване с електрическа и топлинна енергия на крайни потребители, производство, пренос, разпределение и реализация на електрическа и топлинна енергия, търговия с петролни продукти, газ, химически суровини, торове, търговия с благородни метали, цветни метали и рудни концентрати, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, правото на дружеството да осъществява дейност, за която е необходима получаването на разрешение от компетентен орган, възниква от момента на получаването на такова разрешение или считано от посочения в него срок и се прекратява с изтичането на този срок и съгласно закона.
 

17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
22.04.2015: Министърът на културата Вежди Рашидов е спасил милионите си в...
09.01.2015: Кризата в енергийния сектор, която се задълбочава все повече в...
09.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 220 пъти
[2016: 74, 2015: 17, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 77, 2011: 5, ... ]