Кратък фирмен профил

Балкан 2006 АД - Твърдица


Контакти

Твърдица, 8890
ул. Княз Борис I, 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119668623
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 27.09.2020 
Предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, семепроизводство, агротехнически услуги, строителна дейност-покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, изграждане на промишлени обекти, маркетингова дейност, спедиционна, складова и лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с промишлени, хранително-вкусови стоки, химически продукти, торове, препарати, внос и износ по предмета на дейност, хотелиерство и ресторантъорство, транспортна дейност в страната и чужбина, туристическа дейност в страната и чужбина, производство и разпространение на видео и звукозаписи, предпечатна подготовка, изготвяне на печатни произведения, търговска дейност с горива, петролни продукти, масла, газ „ пропан-бутан” и техни производни, всички други дейности разрешени от закона.
 

03.08.2010: Балкан 2006 АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание на...
24.10.2008: Балкан 2006 АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 651 пъти
[2016: 404, 2015: 25, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 132, 2011: 13, ... ]