Кратък фирмен профил

Они холдингс АД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Гоце Делчев, бул. България 53, офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200086745
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 20.12.2017 
Предмет на дейност: Сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, отдаване под наем на недвижими имоти, строително - монтажна дейност, строителство и развитие, както и всяка друга дейност незабранена със закон.в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия.дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
31.01.2018: Они Холдингс АД-София (2O4) Они Холдингс АД-София представи...
21.12.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) На проведено извънредно ОСА от...
08.12.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) Поради липса на кворум, свиканото...
07.11.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) В БФБ-София АД са постъпили...
27.10.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) Они Холдингс АД-София представи...
31.07.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) Они Холдингс АД-София представи...
04.07.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) На проведено редовно ОСА от...
01.06.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) В БФБ-София АД са постъпили...
31.03.2017: Они Холдингс АД-София (2O4) Они Холдингс АД-София публикува...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 983 пъти
[2016: 236, 2015: 100, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 155, 2011: 160, ... ]