Кратък фирмен профил

ГБС Имоти АД - София


Контакти

София, 1619
ж.к. Княжево, ул. Дамяница 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175455333
Капитал (лв.): 7 152 362
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба на недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 16.09.2021 
Предмет на дейност: Покупко-продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, управление и реализация на инвестиционни проекти, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, лизинг и лизингови операции, внос и износ на стоки, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, придобиване, управление и продажба на акционерни и дялови участия в български и чуждестранни дружества, други дейности, които не са забранени със закон.
 

27.01.2010: ГБС Имоти АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.05.2009: ГБС Имоти АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.05.2009: ГБС Имоти АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 394 пъти
[2016: 638, 2015: 82, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 218, 2011: 117, ... ]