Кратък фирмен профил

Елиз АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Хр. Ботев 8, ет.6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103100850
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и монтаж на подстанциии елктропроводи с напрежение от 1 до 750 KV, трафопостове и кабелни линии с напрежение от 1 до 110 KV, електрозахранване на стопански предприятие, жилищни сгради и други обекти в страната и чужбина, търговска, посредническа и консултантска дейност в областта на електроенергетиката.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
31.03.2010: Елиз АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Елиз" - АД, Варна, на основание чл....
05.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.01.2005: Съветът на директорите на "Елиз" - АД, Варна, на основание чл....
20.04.2004: Съветът на директорите на "Елиз" - АД, Варна, на основание чл....
03.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.05.2003: Съветът на директорите на "Елиз" - АД, Варна, на основание чл....
14.05.2002: Съветът на директорите на "Елиз" - АД, Варна, на основание чл....
12.10.2001: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.04.2001: Съветът на директорите на "Елиз" - АД, Варна, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 949 пъти
[2016: 489, 2015: 48, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 182, 2011: 46, ... ]