Кратък фирмен профил

Заваряване и термообработка ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Слатинска 87 ет.2 ап.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831764203
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
Предмет на дейност: строителна, предприемаческа, маркетингова и инженерингова дейност, монтаж, заваряване и термообработка на възли, детайли и съоръжения, използвани в строителството, промишлеността, селското стопанство и бита, проектно-проучвателна, проектантски и инвеститорски контрол, строително-ремонтна дейност, строителство, изграждане и продажба на готови обекти - жилища, обществени сгради, вкл. в областта на туризма и селското стопанство, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, агентство, комисионерство, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.08.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 320 пъти
[2016: 96, 2015: 34, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 114, 2011: 10, ... ]