Кратък фирмен профил

Терра Пласт ООД - Перник


Контакти

Перник, 2300
ул. Св. Св. Кирил и Методий No 23, ап. 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113054248
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от пластмаси за строителството
Предмет на дейност: Търговия с промишлени стоки, санитарна керамика и други, производство и монтаж на всички видове дограма, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско представителство и посредничество; външнотърговска дейност, издателска дейност, превозна, хотелиерска и туристическа дейност след издаване на лиценз от комитета по туризма; рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги; сескостопанска дейност; строителна дейност; разкриване на верига от магазини и заведения за обществено хранене; производство на хляб и хлебни изделия, производство на безалкохолни напитки; дърводелски услуги; експорт-импорт, консултантски услуги, проектантска и инженерингова дейност, както и всички други дейности, разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 347 пъти
[2016: 210, 2015: 13, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 71, 2011: 8, ... ]