Кратък фирмен профил

Тафпринт ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ж.к. Тракия, бул. Недялка Шилева No 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160022753
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Издателска дейност, внос и износ на селскостопански хранителни и нехранителни стоки, растителна и животинска продукция, покупко-печатни услуги, продажба на промишлени и други стоки и вещи с цел да се препродадат в същия, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки /след получаване на съответното разрешение/, ресторантъорски, хотелиерски, туристически или други услуги, както и всякакъв вид друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 320 пъти
[2016: 124, 2015: 36, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 83, 2011: 12, ... ]