Кратък фирмен профил

Проперти Консулт ЕАД - София


Контакти

София, 1616
Околовръсно шосе 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175185126
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 15.10.2018 
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т.ч. с интелектуална собственост /патенти, ноу хау и др. /, както и всички други търговски дейности, за които няма законова забрана.
 

22.07.2011: Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано...
05.10.2010: Проперти-Консулт АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.02.2010: Проперти-Консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Проперти-Консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Проперти-Консулт АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
07.01.2009: Проперти-Консулт АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
07.01.2009: Проперти-Консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 643 пъти
[2016: 215, 2015: 52, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 195, 2011: 36, ... ]