Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 47   стр.    
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.03.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София ...
20.02.2019: Увеличението на капитала на "Сирма груп" се провали Публичното...
20.02.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД, чието...
20.02.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На основание чл. 112б, ал. 12...
19.02.2019: Росен Върбанов,изпълнителен директор на „Сирма Медикъл Системс“...
01.02.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София ...
29.01.2019: Датикум предлага своите услуги със сертификат за сътветствие по...
24.01.2019: Сирма груп холдинг АД удължава предлагането на акции с 20...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 825 пъти
[2016: 1 390, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]