Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 64   стр.    
07.07.2022: "Сирма Груп Холдинг" е купила 55% от ИТ компанията "Ти Би Ай...
07.07.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Придобиване на мажоритарен...
06.07.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Придобиване на мажоритарен...
29.06.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Сирма Груп Холдинг АД-София...
28.06.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) На проведено на 24.06.2022 г....
28.06.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) На проведено на 24.06.2022 г....
28.06.2022: Акционерите на "Сирма Груп Холдинг" одобриха продажбата на...
16.06.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Сирма Груп Холдинг АД...
14.06.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Уведомление за продажба на...
14.06.2022: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Информация за придобиване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 827 пъти
[2016: 3 392, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]