Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 16.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
23.09.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
21.09.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На проведено редовно ОСА от...
21.09.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На проведено на 16.09.2020 г....
21.09.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На 16.09.2020 Сирма Груп...
17.09.2020: "Сирма" проведе общото си събрание и чрез платформата на...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.09.2020: Оборотът на БФБ отчита 24% ръст за периода...
01.09.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
28.08.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Уведомление относно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 835 пъти
[2016: 2 400, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]