Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 16.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 57   стр.    
23.02.2021: Сирма Груп с международен сертификат и ново технологично...
08.02.2021: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На 03.02.2021 дъщерното...
01.02.2021: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
14.12.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
03.12.2020: Индекси на БФБ 02.12.2020 17:06:21 (местно време) На проведено...
01.12.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
01.12.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
11.11.2020: "Сирма Груп Холдинг" изпреварва по растеж пазара на...
11.11.2020: София, 10 ноември 2020 г. – Инвестиционният анализ на Сирма Груп...
02.11.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На 29.10.2020 дъщерното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 004 пъти
[2016: 2 569, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]