Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
16.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
15.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
11.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
10.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
09.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
08.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
07.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
04.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
04.01.2019: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 4.01.2019 г. /петък/ е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 704 пъти
[2016: 1 269, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]