Кратък фирмен профил

ЛЗ Яхтинг 1991 АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Никола Вапцаров 5, сграда Централ Плаза, ет. 6, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200105569
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 17.02.2018 
Предмет на дейност: Търговия с моторни и ветроходни яхти, лодки, катери и други общи водоплавателни средства; гаранционна и следгаранционна поддръжка, проектиране, строителство и ремонт на водоплавателни средства; отдаване на яхти под наем /чартър/; организиране на туристически мероприятия, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на република българия.
 

25.06.2009: Суперлуксозни яхти за 8 милиона евро заплуваха в морето на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 92, 2015: 42, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 157, 2011: 27, ... ]