Кратък фирмен профил

Маскап Партнерс АД - София


Контакти

София, 1616
ж.к. Младост 4, бл. 456, вх. А, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200107997
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 09.03.2018 
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на дистрибуция и логистика за търговия на едро и дребно, складове и многофункционални търговски центрове; осъществяване на търговия на дребно и търговия на едро, кетъринг на хранителни и други стоки; осъществяване на производствена, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и търговска дейност, както и посредническа дейност, включително във връзка с внос и износ на стоки и услуги; производство и реализация на хранителни продукти, включително месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, хлебни изделия и продукти; изграждане на търговски складове и пунктове за продажба; изработване, придобиване и отдаване под лизинг на движими и недвижими вещи, включително но не само сгради, земи, ресторанти, барове, кафенета и други подобни; изграждане на възстановителни и спортни центрове; дейности по търговско представителство.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 561 пъти
[2016: 420, 2015: 18, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 86, 2011: 1, ... ]