Кратък фирмен профил

Еъртрейд АД - Казичене


Контакти

Казичене, 1532
ул. Мито Войнишки 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200131247
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 27.12.2017  Предстоящо - 30.04.2018 
Предмет на дейност: Посредническа дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; маркетингови и рекламни услуги; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу- хау и други обекти на интелектуална собственост; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; извършване на всякаква друга дейност, която действащо в република българия законодателство допуска.
 

10.08.2010: Еъртрейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2010: Еъртрейд АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.04.2009: Еъртрейд АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.01.2009: Еъртрейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 721 пъти
[2016: 144, 2015: 58, 2014: 57, 2013: 115, 2012: 223, 2011: 56, ... ]