Кратък фирмен профил

Байер БГ ЕООД - Ардино


Контакти

Ардино, 6750
ул.Бор 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108548520
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
Предмет на дейност: Производство и монтаж на машини и съоръжения; търговия с машини и съоръжения на дребно и едро в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел продажба на дребно и едро в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество и представителство; консултантски дейности и услуги; комисионни, спедиционни и превозни дейности; складови и лизингови сделки; xотелиерска и ресторантъорска дейност; туристическа и рекламна дейност; строителство и търговия с недвижими имоти; други дейности и сделки, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 208 пъти
[2016: 97, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 2, ... ]