Кратък фирмен профил

Глобал Ресурс АД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1, бл. 36, вх. 12, ет. 6, ап. 89
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200289877
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Консултантски услуги; производството, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; маркетингови и рекламни услуги; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу- хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; извършване на всякаква друга дейност, която действащо в република българия законодателство допуска.
 

10.08.2010: Глобал Ресурс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2010: Глобал Ресурс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Глобал Ресурс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.02.2009: Глобал Ресурс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 973 пъти
[2016: 291, 2015: 42, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 193, 2011: 104, ... ]