Кратък фирмен профил

Глобал Адвайзърс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Съборна 9, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200289553
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 26.02.2018 
Предмет на дейност: Консултантски услуги в областта на одита, правото, изграждане на системи за управление и контрол, оценка и управление на риска, човешки ресурси, оценка и управление на активи, маркетингови проучвания и проучвания на общественото мнение, търговско посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

08.11.2016: Консултантите на Лукарски Има едно перо от държавните разходи,...
12.03.2010: Глобал Адвайзърс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.06.2009: Четирима от участниците бяха допуснати до отварянето на ценовите...
23.03.2009: Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 793 пъти
[2016: 226, 2015: 77, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 232, 2011: 84, ... ]