Кратък фирмен профил

Мадара Юръп АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
бул. Княз Борис І 82, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200341288
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.02.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране в недвижими имоти, включително продажба и покупка на недвижими имоти, инвестиции в земя, инфраструктура, жилищни и вилни имоти, придобиване на други дружества, посреднически услуги, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
06.10.2020: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) На проведено редовно ОСА от...
01.09.2020: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.07.2019: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2019: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) В БФБ АД са постъпили материали за...
04.07.2018: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2018: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) В БФБ-София АД са постъпили...
26.03.2018: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) На проведено извънредно ОСА от...
22.02.2018: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) В БФБ-София АД са постъпили...
04.07.2017: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2017: Мадара Юръп АД-Варна (6MF) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 405 пъти
[2016: 639, 2015: 75, 2014: 50, 2013: 101, 2012: 273, 2011: 89, ... ]