Кратък фирмен профил

Солитех АД - София


Контакти

София, 1680
бул. Гоце Делчев 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200610482
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 10.07.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, проучване, проектиране, доставка и монтаж на оборудване и техника, търговско представителство, посредничество на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, извършване на услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 767 пъти
[2016: 432, 2015: 69, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 173, 2011: 7, ... ]