Кратък фирмен профил

Европале 07 АД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
ул. Георги Бенковски 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200367183
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството
Общи събрания: Последно - 25.02.2018 
Предмет на дейност: Строителство, инженеринг; производство и продажба на дървен материал; внос и износ на дървен материал; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; превозна дейност; транспортна дейност; рекламни, информационни сделки; продажба на селскостопански машини и съоръжения /след регистрация/; отглеждане и продажба на селскостопанска продукция /след регистрация/; извършване на агроуслуги /след съответната регистрация/; външноикономически сделки; инженерингова, маркетингова, спедиторска и транспортна дейност; складова и лизингова дейност; а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.
 

12.03.2010: Европале 07 АД - Гълъбово свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2009: Европале 07 АД - Гълъбово свиква Годишно общо събрание на...
09.03.2009: Европале 07 АД - Гълъбово свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 023 пъти
[2016: 331, 2015: 64, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 228, 2011: 83, ... ]