Кратък фирмен профил

Блу Бокс Ентертейнмънт АД - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 2, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200635101
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство, разпространение и прожектиране на кино- и видеофилми
Общи събрания: Последно - 25.04.2019 
Предмет на дейност: Продуциране и производство на аудио - визуални произведения, сделки с интелектуална собственост и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

19.07.2011: Кандидат за имот на "И Ар Джи Капитал 3" се е отказал от сделка...
13.10.2010: Блу Бокс Ентертейнмънт АД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 761 пъти
[2016: 398, 2015: 37, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 199, 2011: 23, ... ]