Кратък фирмен профил

БГ-Бетон ООД - София


Контакти

София, 1138
ул. Инж. Георги Белов 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175312883
Капитал (лв.): 4 754 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство на бетонни и строителни разтвори, транспортни услуги в страната и чужбина, услуги със строителна механизация, строителна и предприемаческа дейност, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, както и всяка търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 929 пъти
[2016: 418, 2015: 88, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 293, 2011: 23, ... ]