Кратък фирмен профил

Електроизграждане - Шумен АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9703
пл. България 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127029529
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Изграждане, модернизация и ремонт на електросъоръжения в страната и в чужбина, в основна сфера на дейност - проектиране на електроенергийни обекти, производство на електрически табла за електроенергийната система, промишлени и жилищни обекти, производство на метални заготовки и конструкции, услуги по основната си дейност и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
19.06.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.06.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Електроизграждане" - АД, Шумен, на...
22.08.2003: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.11.2002: Съветът на директорите на "Елекроизграждане" - АД, Шумен, на...
12.09.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
21.07.2000: ЗАПОВЕД № 276 от 10 юли 2000 г. На основание чл. 3, ал. 1,...
20.06.2000: Съветът на директорите на "Електроизграждане" - АД, Шумен, на...
01.06.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.10.1999: Съветът на директорите на "Електроизграждане" - АД, Шумен, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 519 пъти
[2016: 185, 2015: 64, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 146, 2011: 18, ... ]