Кратък фирмен профил

Вита Ми Холдингс АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200477836
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.08.2019 
Предмет на дейност: Сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове/акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.08.2019: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) На проведено редовно ОСА от...
03.07.2019: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) В БФБ АД са постъпили материали...
01.07.2019: Вита Ми Холдингс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2019: С решение на Съвета на директорите на БФБ АД (Протокол №...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
26.06.2018: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) На проведено редовно ОСА от...
21.05.2018: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) В БФБ-София АД са постъпили...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
29.06.2017: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2017: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 840 пъти
[2016: 282, 2015: 75, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 197, 2011: 64, ... ]