Кратък фирмен профил

Омега Сървисиз ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1680
ул. Иван Сусанин 59, партер, Б2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200400772
Капитал (лв.): 450 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 20.11.2018 
Предмет на дейност: Производство на и предоставяне на услуги и решения, свързани със информационни технологии и телекомуникации (системи и мрежи); развитие, администриране, под-дръжка, аутсорсинг и/или търговия с продукти и услуги свързани със информационни технологии и телекомуникации; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 224 пъти
[2016: 72, 2015: 14, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 97, 2011: 2, ... ]