Кратък фирмен профил

Ей Би Си Комерс България АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Лазур, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200281001
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 15.06.2019 
Предмет на дейност: Посредническа, комисиона, консултанска дейност, маркетинг, реклама и издателска дейност ; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетеринг ; ресторантоърство, търговско представителство и агентство на месни и чуждестрани лица в страната и чужбина ; туристическа дейност - внос и износ на стоки ; транспортна дейност в страната и чужбина на пътници и товари ; покупка, строеж, обзавеждане на недвижим имот с цел продажба, както и всяка друга дейност незабранена от закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 383 пъти
[2016: 176, 2015: 25, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 108, 2011: 24, ... ]