Кратък фирмен профил

БСТ-България АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Св. Княз Борис 93, ет. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200635286
Капитал (лв.): 17 130 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 12.03.2018 
Предмет на дейност: Инвестиционна и финансово-консултантска дейност в страната и в чужбина; доверително управление на активи, посреднически сделки, сделки с вещни права, посредничество при събиране на дългове, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност /а когато има разрешителен или лицензионен режим- след съответното разрешение/.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 535 пъти
[2016: 166, 2015: 68, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 198, 2011: 24, ... ]