Кратък фирмен профил

Опортюнити България Инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария Луиза 19, ет. 1, ап.5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200741300
Капитал (лв.): 3 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници, участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници; придобиване, управление и разпореждане с дялове/акции в дружества със сходен предмет на дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
13.05.2019: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На проведено...
02.04.2019: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) В БФБ АД са...
22.03.2019: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На 21.03.2019...
07.12.2018: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На проведено...
01.11.2018: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) В БФБ АД са...
29.06.2018: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На проведено...
18.05.2018: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) В БФБ-София АД са...
16.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.05.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
19.04.2018: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) Уведомление от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 113 пъти
[2016: 557, 2015: 48, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 297, 2011: 44, ... ]