Кратък фирмен профил

Опортюнити България Инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария Луиза 19, ет. 1, ап.5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200741300
Капитал (лв.): 6 800 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти; проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. в случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
01.10.2020: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На проведено...
30.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
29.09.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
04.09.2020: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) Публичното...
25.08.2020: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) В БФБ АД са...
17.08.2020: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На проведено...
14.08.2020: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) На проведено на...
13.08.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 17.08.2020 г....
17.07.2020: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 16.03.2020 г....
15.07.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 550 пъти
[2016: 994, 2015: 48, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 297, 2011: 44, ... ]