Кратък фирмен профил

Присое Пак АД - Гурково


Контакти

Гурково, 6199
ул. Паисий Хилендарски 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200755403
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за обработка на метал
Общи събрания: Последно - 05.08.2013 
Предмет на дейност: Производство на метален амбалаж; търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.
 

07.06.2010: Присое Пак АД - Гурково свиква Годишно общо събрание на...
10.07.2009: Присое Пак АД - Гурково свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 119, 2015: 34, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 154, ... ]