Кратък фирмен профил

Палинико ООД - Варна


Контакти

Варна, 9023
ж.к. Владислав Варненчик , бл. 9, вх. 6, ет. 5, ап. 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148008883
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, нeкласифицирани другаде
Продукти и услуги:
Фирмата се е специализирала в ремонта и поддръжката на редуктори и машини за различни цели. ПАЛИНИКО изработва и поръчкови детайли и механизми за морската и индустриална промишленост. Някой от продуктите, които произвеждаме са зъбни колела, валове, оси, съединители и много други резервни части.
Предмет на дейност: Ремонт на машини и съоръжения, изработване на резервни части и нестандартно оборудване; свободна търговия със стоки на наши и чуждестранни производители; покупка на стоки с цел продажба, търговско посредничество и представителство; организиране на празненства, извършване на услуги с развлекателен и атрактивен характер; внос и износ на апарати, машини и съоръжения, автомобили и друга техника, облекло, обувки, спортни принадлежности и други стоки за бита; бартерни сделки; производство на растителни и пчелни продукти; посредническа дейност; вътрешен и външен туризъм; таксиметрови, машинописни, строително-ремонтни и монтажни, дърводелски, шивашки, плетачни и фризъорски услуги; импресарска дейност; ресторантъорство и хотелиерство; производство и продажба на селскостопанска продукция; транспорт на товари и пътници.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 156 пъти
[2016: 49, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 61, ... ]