Кратък фирмен профил

Мототехника Пловдив АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Васил Левски 107
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825388369
Капитал (лв.): 501 336
 
 
 

Отрасъл: Търговия с мотоциклети, части и принадлежности за тях, техн. обслужване и ремонт на мотоциклети
Общи събрания: Последно - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, транспорт и придобиване на участия в други дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.04.2012: Мототехника Пловдив АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2010: Мототехника Пловдив АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
09.06.2009: Мототехника Пловдив АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: Мототехника Пловдив АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание...
13.04.2009: Мототехника Пловдив АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание...
05.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.10.2007: Съветът на директорите на "Мототехника" - АД, Пловдив, на...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Мототехника" - АД, Пловдив, на...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Мототехника" - АД, Пловдив, на...
21.01.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 416 пъти
[2016: 560, 2015: 90, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 224, 2011: 112, ... ]