Кратък фирмен профил

Брилянт инвест АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Уилям Гладстон 11, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831810330
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 22.04.2024 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с текстил и конфекция, търговия с текстилни машини, както и всякаква вътрешно- и външнотърговска дейност, разрешена със закон, вкл. търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, маркетинг, комисионна, складова и лизингова дейност, вкл. на транспортни средства, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, специфични търговски операции, придобиване и разпореждане с права по франчайзинг и факторинг, извършване на пазарни, валутно-финансови и други проучвания, анализи и експертизи за капиталовложения и инвестиции в страната и в чужбина, отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, покупка и преработка на стоки с цел продажба, придобиване, управление, оценка и прдажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и в дружества, чийто предмет на дейност е реализация на приоритетни инвестиционни проекти, всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
11.09.2017: Най-големите компании за текстил и облекло: Поръчки има, няма...
24.09.2014: Производителите на облекла и текстил отчетоха рекордни продажби...
14.02.2013: В разгара на кризата "Брилянт Инвест" с печалба 1 245 000...
14.02.2013: Най-големият по времето на социализма шивашки гигант у нас ДИП...
02.11.2010: Брилянт инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Брилянт инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Брилянт инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.02.2009: Две нови марки дрехи влизат официално на българския пазар,...
31.07.2008: Германската асоциация за организация на труда и за развитие на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 307 пъти
[2024: 371, ... ]