Кратък фирмен профил

Алфа България АД - София


Контакти

София, 1408
ж.к. Иван Вазов, Емил Берсински 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200845765
Капитал (лв.): 1 181 160
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантъорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република българия. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
29.06.2018: Алфа България АД-София (VZW) На проведено редовно ОСА от...
08.01.2018: КФН утвърди минимално съдържание на инвестиционната политика на...
28.09.2017: Алфа България АД-София (VZW) На проведено извънредно ОСА от...
14.09.2017: Алфа България АД-София (VZW) Поради липса на кворум, свиканото...
11.08.2017: Алфа България АД-София (VZW) В БФБ-София АД са постъпили...
30.06.2017: Алфа България АД-София (VZW) На проведено на 26.06.2017 год....
26.05.2017: Алфа България АД-София (VZW) В БФБ-София АД са постъпили...
20.07.2016: Алфа България АД-София (VZW) На проведено на 18.07.2016 год....
29.06.2016: Алфа България АД-София (VZW) На проведено ОСА от 27.06.2016...
13.06.2016: Алфа България АД-София (VZW) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 065 пъти
[2016: 368, 2015: 124, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 347, 2011: 43, ... ]