Кратък фирмен профил

МКГ Груп АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Васил Кънчов 42, вх. Б, ет. 5, ап. 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200355074
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.03.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, с изключение на забранените от закона, продажба на закупените с тази цел стоки или други вещи, както и на такива от собствено производство, външнотърговска дейност, участие в свободни безмитни зони, управление на стокови тържища, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, спедиционна, складова и лизингова дейност, производство и продажба на животинска и друга селскостопанска продукция, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, вътрешен и международен туризъм, антикварна и разносна търговия, ресторантъорство и хотелиерство, битови услуги, реклама и художествена украса, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и други вещи, информационни, консултантски и програмни услуги и издателска дейност. дружеството може да осъществява и всякаква всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон или е в помощ на основната. дейностите, за които се изискват разрешения, лицензи или спазването на специални условия, ще се извършват след получаването им, съответно осигуряването им.
 

19.07.2010: МКГ Груп ЕАД - Враца свиква Годишно общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 624 пъти
[2016: 172, 2015: 72, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 215, 2011: 27, ... ]