Кратък фирмен профил

Прогресива Трейдинг ООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 14, бл. Лендмарк Център София, ет. 5 и 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121097345
Капитал (лв.): 350 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ
Предмет на дейност:  Дружеството като инвестиционен посредник има за предмет предоставянето по занятие на следните изчерпателно изброени инвестиционни услуги и дейности и страната и чужбина: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; дружеството има право да предоставя и следните допълнителни услуги : консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с предлагането за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
12.07.2018: КФН предупреждава клиентите на ИП Прогресива трейдинг ООД На 9...
11.07.2018: КФН отне лицензите на "Бета корп" и "Прогресива трейдинг"...
27.06.2018: КФН отнема лиценза на "Прогресива Трейдинг" Комисията за...
05.06.2013: Протокол № 59 от нерисъствено заседание на Комитета по...
02.08.2012: КФН е взела решение на 1 август 2012 г. за отнемане правото на...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.05.2009: Общо 10 посредника на българския пазар трябва да вземат бързи...
15.09.2007: В БФБ - София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал....
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 235 пъти
[2016: 59, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 63, 2011: 15, ... ]