Кратък фирмен профил

ВЕИ Проджект АД - Цапарево


Контакти

Цапарево, 2834
община Струмяни
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200270948
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.07.2019 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, посредничество, производство на енергия от възстановяеми енергийни източници, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
01.06.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) На основание чл. 39, ал. 3, т....
01.06.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
01.06.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
26.05.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
14.04.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
13.04.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
13.04.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
31.03.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) Уведомление за отлагане...
14.02.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ АД е постъпил доклад по...
31.01.2020: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 237 пъти
[2016: 867, 2015: 150, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 163, ... ]