Кратък фирмен профил

Газ Лоджистикс ЕАД - София


Контакти

София, 1408
Околовръстен път 49, Газопълначна станция
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200198865
Капитал (лв.): 1 450 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия с горива, управление и стопанисване на обекти за търговия на едро и дребно с горива, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.
 

12.11.2019: Териториалната дирекция на НАП извади списък на всички фирми, в...
12.09.2015: Пуснаха първата законна и безопасна станция за пълнене на битова...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 306 пъти
[2016: 191, 2015: 14, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 61, 2011: 2, ... ]