Кратък фирмен профил

Гранд Банско Спа Хотел АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Майстор Алекси Рилец 38, бл. Сектор А, ет. 3, офис 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200922051
Капитал (лв.): 13 167 680
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 18.01.2021 
Предмет на дейност: Управление на недвижими имоти, хотели, спа-центрове, увеселителни заведения и ресторанти /след получаване на съответния лиценз, когато законът го изисква за упражняването на определена дейност/, вътрешен и международен туризъм, рекламна и маркетингова дейност, франчайзинг, търговско представителство и посредничество и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.
 

24.11.2010: Гранд Банско Спа Хотел ЕАД - София свиква Годишно общо събрание...
25.06.2010: Гранд Банско Спа Хотел ЕАД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 883 пъти
[2016: 428, 2015: 29, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 172, 2011: 113, ... ]