Кратък фирмен профил

Кам инвест АД - Пловдив [Ликвидация]


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Княгиня Мария Луиза 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115088861
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.01.2020 
Предмет на дейност: Научноизследователска, проектантска, инженерингова и производствена дейност по автоматизиране на технологични процеси, търговска дейност с инвестиционно оборудване, окомплектовки и други стоки, незабранени със закон, внос и износ на технологии, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, дейност на търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

15.05.2009: Кам инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
07.12.2007: Съветът на директорите на "Кам Инвест" - АД, Пловдив, на...
24.10.2000: Съветът на директорите на "Кам Инвест" - АД, Пловдив, на...
08.09.1998: Съветът на директорите на "Кам инвест" - АД, Пловдив, на...
21.07.1998: Съветът на директорите на "КАМ инвест" - АД, Пловдив, на...
23.12.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 677 пъти
[2016: 261, 2015: 38, 2014: 51, 2013: 102, 2012: 165, 2011: 49, ... ]