Кратък фирмен профил

Грийнхаус пропъртис АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200923185
Капитал (лв.): 2 850 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 04.04.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.09.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) В БФБ АД е постъпил доклад...
30.08.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
30.08.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
27.07.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
22.06.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) В БФБ-София АД е постъпил...
13.06.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) На основание чл. 73, ал. 2...
13.06.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Информация относоно...
13.06.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Грийнхаус Пропъртис...
31.05.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
31.05.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 243 пъти
[2016: 140, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]