Кратък фирмен профил

Грийнхаус пропъртис АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200923185
Капитал (лв.): 2 850 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.04.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
04.03.2020: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
04.03.2020: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
31.01.2020: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
02.01.2020: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) В БФБ АД е постъпил доклад...
16.12.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
16.12.2019: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) На основание чл. 75, ал. 2...
16.12.2019: Грийнхаус Пропъртис АД - София (GH0A) В БФБ АД е постъпило...
16.12.2019: Грийнхаус Пропъртис АД - София (GH0A) В БФБ е постъпила...
02.12.2019: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
02.12.2019: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 478 пъти
[2016: 375, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]