Кратък фирмен профил

Гранит - М ООД - Раднево


Контакти

Раднево, 6260
ул. Васил Левски 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123558403
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба, търговско предстаивителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица. сделки с интелектуална и индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, програмна и рекламна дейности, други дейности и услуги, които не са забранени от закона и чието осъществяване не е подчинено на разрешителен режим.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 203 пъти
[2016: 69, 2015: 16, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 80, ... ]