Кратък фирмен профил

Атама ООД - Враца


Контакти

Враца, 3000
пл. Софроний Врачански 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106613160
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението
Предмет на дейност: Производство на стоки и услуги за вътрешния пазар и за износ, вътрешно и външнотърговска дейност с всички видове разрешени от закона стоки на едро и дребно в собствени и наети магазини, включително чрез мрежа от търговски обекти, всички видове разрешени от закона вносно-износни сделки и операции, всички видове услуги в собствени и наети центрове за спорт, рехабилитация, възстановяване, търговско и фирмено представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантска, посредничество и търговска дейност по обслужване, погасяване и изплащане (във финансова, стокова и всякаква друга форма) на вземания и дългове към българия и български фирми, проектиране, строеж, дострояване, преоборудване, закупуване, наемане и отдаване под наем на помещения и сгради за частно и фирмено ползуване на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всички видове консултантска дейност по фирмена организация и дейност, посредничество при покупко-продажби и замени на недвижими имоти, вътрешни и международни превози на пътници и товари, спедиция, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 156 пъти
[2016: 53, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, ... ]