Кратък фирмен профил

Заложна къща АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария-Луиза 60
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200892003
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Общи събрания: Последно - 20.01.2018 
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, търговия с нови и употребявани вещи и стоки, сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, посредническа дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителство, транспорт, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона, като за дейностите, за които е необходим лиценз-след получаването на такъв.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 144 пъти
[2016: 44, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]