Кратък фирмен профил

ДФК АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Пробуда 79-81
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201017606
Капитал (лв.): 4 389 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 03.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на черни и цветни метали с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, експорт, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външнотърговски и валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетингови и инженерингови сделки, производство на земеделска продукция върxу арендувани /наети/ земи, животинска продукция, тяxната преработка и реализация, извършване на производствени услуги- механизирани, агрохимически, транспортни, строителни, търговски, извършва преработка на земеделски продукти, промишлени продукти, вътрешна и външно търговска дейност със земеделски стоки и производните им, производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба, корабно снабдяване, корабно агентиране, корабно опериране и всички видове сделки свързани с търговското корабоплаване, складова, рекламна, информационна дейност, дистрибуторска, хлебно и сладкарско производство, организиране на търгове, изложби, базари, оказион, стоков контрол, вътрешен и международен туризъм, импресарска дейност, организиране на шоу програми, ресторантъорска и хотелиерска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, производство и продажба на мебели и конфекция, фрахговане, чартиране, брокераж, търговия с петролни продукти, както и всяка друга дейност не забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 870 пъти
[2016: 486, 2015: 61, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 229, 2011: 1, ... ]