Кратък фирмен профил

Лукойл-България Бункер ЕООД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200151591
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Продажба и разпространение на петролни продукти; снабдяване на морски и речни транспортни средства с нефтопродукти и гориво - смазочни материали; изграждане и управление на мощности за производство, преработка и реализация на петролни продукти; транспортна и спедиторска дейност, търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 698 пъти
[2016: 285, 2015: 65, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 158, 2011: 50, ... ]