Кратък фирмен профил

Топ Консерв ЕАД - Попово


Контакти

Попово, 7800
ул. Цар Крум 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128020515
Капитал (лв.): 2 179 331
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 11.05.2009 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на метален амбалаж, опаковки и други спомагателни материали за xранителната промишленост; производство, търговия и износ на пресни и преработени зеленчуци и плодове, селскостопанка продукция и други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
14.01.2014: Фирма ЕЛЕНА ГРУП ЕАД е основана през 2007 година ,като придобива...
14.05.2009: Топ-Консерв ЕАД - Попово свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Топ-Консерв ЕАД - Попово свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.07.2008: "Като гръм от ясно небе е попадането на фирмата ми в доклада на...
12.12.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.12.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.11.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 866 пъти
[2016: 115, 2015: 40, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 128, 2011: 127, ... ]